Om velfærdspakkerne

Sådan er du dækket

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevneforsikringen giver dig fra 111.100 kr. og op til 80 procent af din gage pr. år.

Beløbet, der er skattepligtigt, udbetales, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Der gælder særlige regler for ejere af nystartede virksomheder. Du kan selv bestemme, om forsikringen skal dække, til du bliver 62, 65 eller 67 år.

Mister du din erhvervsevne, sørger vi efter tre måneder – og særlige regler – for, at der fortsat indbetales til din opsparing, og at dine forsikringer fortsat dækker.

Du kan vælge om din tab af erhvervsevne forsikring skal gælde til du fylder 62, 65 eller 67 år. Dine øvrige forsikringer dækker, frem til du fylder 67 år og din sundhedssikring kan forlænges fra 67 til 70 år.

Sundhedssikring

Sundhedssikring dækker udgifter til lægeordineret behandling ved sygdom eller ulykkestilfælde på godkendte privathospitaler eller privatklinikker samt udgifter til bl.a. fysioterapi- og kiropraktorbehandlinger, zoneterapi og akupunktur, behandling i udlandet, transport til og fra udlandet, ledsagertransport og ophold i udlandet, rekreations- og behandlingsophold samt midlertidig hjælp og pleje i hjemmet.

Sundhedspakke

Du omfattes af Danicas Sundhedspakke. Med en sundhedspakke er samspillet mellem offentlige ydelser og forsikring optimeret

  • din sikkerhed for optimal dækning for pengene.
  • PFS sikrer en vis økonomi under jobafklaring og ressourceforløb
  • Adgang til Second Opinion fra Best Doctors
  • Stresshotline
  • Hjælp til at navigerer i det offentlige, hvis behovet opstår.

Sådan udbetales pengene

Ved pensionering
Pensionsordningen indeholder en opsparing, som du får udbetalt, når du går på pension. Du kan begynde at få din opsparing udbetalt, når du har nået din efterlønsalder, men de fleste venter til senere. Du får en større udbetaling, jo længere du venter. Du kan vælge alderspension, ratepension og livsvarig pension eller en kombination heraf.

Hvis du får brug for Sundhedssikringen
Sundhedssikringens dækningsbeløb udbetales i forbindelse med lægeordineret behandling af sygdom på godkendte privathospitaler eller privatklinikker samt hos praktiserende speciallæger, kiropraktorer, psykologer, zoneterapeuter og akupunktører. Hvis du ønsker oplysninger om nærmeste behandlingssted, kan du ringe til os eller gå ind på www.danicapension.dk.

Ved tab af erhvervsevne
Tab af erhvervsevne-forsikringen udbetales fra tre måneders dagen, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne, inden du fylder 62, 65 eller 67 år; afhængig af det valgte dækningsudløb. Og dette uanset om årsagen er sygdom eller ulykke. Udbetalingen fortsætter til det 62., 65. eller 67. år, eller til kriteriet ikke længere er opfyldt.

Kritisk Sygdom
Dækningen Kritisk Sygdom udbetales som en éngangssum efter diagnosticering af en alvorlig sygdom ud fra en positivliste. Udbetalingen forudsætter, at du er i live.

Ved dødsfald
Livsforsikringen udbetales til dine efterladte, hvis du dør før pensionsalderen; og tilsvarende til dig hvis din ægtefælle eller samlever dør inden pensionsalderen.