Børnesundhedssikring

Med en Børnesundhedssikring har du et supplement til det offentlige behandlingssystem, hvis dine børn får brug for behandling på privathospitaler eller hos speciallæger samt hos zoneterapeuter, kiropraktorer, akupunktører, fysioterapeuter eller psykologer.

Hvilke børn er dækket

 • Dine biologiske og adopterede børn mellem to og 21 år - uanset hvor mange børn du har.
 • Din ægtefælles eller samlevers biologiske og adopterede børn mellem to og 21 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret. Herudover er det en betingelse, at din samlever lever sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl og med samme folkeregisteradresse i de sidste to år før det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret.

Dækker både behandlinger, medicin og genoptræning
Børnesundhedssikringen dækker:

 • konsultationer og forundersøgelser på privathospitaler eller hos speciallæger
 • operation
 • medicin under indlæggelse
 • ophold og forplejning for en ledsager
 • efterkontrol
 • ambulant genoptræning
 • behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør, zoneterapeut og psykolog.
 • Forsikringen dækker alle dine børn, og du kan bruge den hver gang, et af dine børn har brug for behandling
 • Forsikringen dækker behandling, der foretages efter de første tre måneder af forsikringstiden – uanset barnet bliver syg i løbet af de første tre måneder.
 • Vi dækker udgifter til, at mor eller far kan blive indlagt sammen med barnet, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Forsikringen dækker først, når vi har godkendt udgiften.